Zachęcamy do zapoznania się z uchwałami podjętymi na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym z dn. 28.08.2021r.