Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy ROD Zakątek  Bank PKO BP 50 1020 4027 0000 1202 1855 6696
w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2024r.

W tytule przelewu należy w pierwszej kolejności wpisać NUMER DZIAŁKI oraz OPŁATA ROCZNA.
Niedokonanie opłaty w terminie wiązać się będzie z naliczeniem odsetek karnych, oraz dodatkowych opłat za wysłanie upomnienia (koszt 20,00 zł).

W przypadku wątpliwości w rozliczeniu opłat za użytkowanie działki prosimy o kontakt z biurem ROD Zakątek, osobiście, pisemnie lub przez e-mail: rod-zakatek@o2.pl