Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy ROD Zakątek Bank PKO 50 1020 4027 0000 1202 1855 6696

W tytule przelewu należy w pierwszej kolejności wpisać NUMER DZIAŁKI oraz OPŁATA ELEKTRYCZNA.
Niedokonanie opłaty w terminie wiązać się będzie z naliczeniem odsetek karnych, oraz dodatkowych opłat za wysłanie upomnienia (koszt 20,00 zł).
Przypominamy także, że płatności za energię elektryczną dokonujemy do dnia 15 nieparzystego miesiąca.

W przypadku wątpliwości w rozliczeniu opłat za użytkowanie działki prosimy o kontakt z biurem ROD Zakątek, osobiście lub przez e-mail: rod-zakatek@o2.pl