PILOTY do bramy oraz KARTY do szlabanu

Drodzy Działkowcy! Zgodnie z ustaleniami oraz uchwałą 13/2024 Walnego Zebrania, w sprawie montażu nowego radioodbiornika z modułem GSM do bramy wjazdowej oraz wydania wszystkim działkowcom karty do szlabanu z dwoma impulsami (jeden wjazd/jeden wyjazd) dziennie,...