Zarząd ROD „Zakątek”
zaprasza na
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
które odbędzie się dnia 16.04.2024 r. (wtorek)
w ROD Szafirek w Poznaniu, ul. Gorajska 11
Początek obrad: w I terminie godz. 17:00, w II terminie godz. 17:30*

*zgodnie z §62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

> Zgodnie z §56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.
> Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.