Zarząd ROD Zakątek przypomina o uchwale Walnego Zebrania nr 10/2017 z dnia 26.04.2017 r. regulującej zasady parkowania na terenie ROD.

Dopuszcza się parkowanie w następujących miejscach ROD:

  1. na terenie parkingu,
  2. na terenie działek – pod warunkiem wyposażenia użytkowanej działki w odpowiednie miejsce postojowe (np. zatoczkę) lub we wnękach, gdzie nie odbywa się ruch pojazdów.

Tym samym zabrania się parkowania na drogach wewnętrznych.

Podkreślamy, że uchwała obowiązuje nie tylko w czasie zamknięcia szlabanu wewnętrznego.