Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie aktualnego stanu przeglądów ROD i działek zrealizowanych we wszystkich okręgach w ramach projektu „Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku” – 28.07.2016

Komunikat Prezydium Krajowej Rady

 z dnia 28 lipca 2016 r.

w sprawie

 aktualnego stanu przeglądów ROD i działek zrealizowanych we wszystkich okręgach w ramach projektu

 „Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku”

Zgodnie z uchwałą Nr 145/2016 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku”, wszystkie okręgi podjęły niezbędne działania logistyczne do przeprowadzenia przeglądów ROD i działek. Na dzień 25 lipca 2016 roku stan przeglądów przedstawia się następująco.

Do 25 lipca 2016 r. łącznie zlustrowano 3 440 ROD i 629 907 działek, co stanowi odpowiednio ponad 73% i 70% w skali kraju.

Powszechny przegląd ROD i działek zakończyły dwa okręgi, tj. w Zielonej Górze i Okręg Opolski. Szczegółowa analiza protokołów jest w trakcie opracowywania.

W pozostałych okręgach aktualny stan przeglądu oscyluje na poziomie od 32% do 94%. Najmniej ROD zostało zlustrowanych w Okręgu Podlaskim (32%), Mazowieckim (44%), Małopolskim (50%) oraz w Kaliszu (51%), a największy procent (94%) uzyskały Okręg Świętokrzyski i Okręg w Koszalinie.

Do lustracji przeglądowej zostało powołanych ponad 900 komisji w skład, których weszło ponad 2500 członków. W przegląd zaangażowano, instruktorów SSI każdego szczebla, członków okręgowych zarządów, etatowych instruktorów ds. ogrodnictwa, jak również innych merytorycznych pracowników OZ. Członkowie komisji przeprowadzając przegląd, oceniają infrastrukturę ROD i działek, ustalają jednocześnie potrzeby inwestycyjne ROD.

Przeglądy odbywają się zgodnie z przyjętym terminarzem i harmonogramem. Zarządy ROD z pełną odpowiedzialnością traktują działania i współpracują z komisjami. Członkowie zarządów ROD angażują się aktywnie uczestnicząc w przeglądach oraz udostępniają wszelkie dane o ogrodach.

Obecny stan zagospodarowania ROD i działek wskazuje na potrzeby modernizacji i prowadzenia inwestycji. Najpilniejsze inwestycje dotyczą elektryfikacji, instalacji wodnej, naprawy ogrodzeń zewnętrznych, naprawy nawierzchni alej, wymianę tablic ogłoszeniowych, tablic z nazwami alej.

Komisje w protokołach zaznaczają, że większość ROD i działek jest użytkowana zgodnie z obowiązującymi przepisami Regulaminu ROD. Zdarzają się odstępstwa, ale one dotyczą marginalnych przypadków.

Działkowcy pozytywnie odbierają przegląd oraz chętnie pokazują i chwalą się swoimi działkami. Tylko na niewielu działkach zaobserwowano nieregulaminowe usytuowanie altan bądź nasadzenia drzew i żywopłotów. Problem ten występuje przede wszystkim na najstarszych działkach.

ROD, głównie w małych miejscowościach, borykają się z problemem wolnych, zaniedbanych działek. Najmniej takich działek znajduje się w dużych miejskich ogrodach, które są bardzo estetyczne.

Zauważa się również duże zainteresowanie działkami wśród młodego pokolenia. Działki w ROD to różnorodność gatunków roślin czy odmian. Działkowcy z pełną świadomością uprawiają nie tylko rośliny ozdobne, ale także warzywa, zioła, krzewy jagodowe i drzewa owocowe. Dla nich działka pełni zarówno rolę użytkową, jak i rekreacyjną. Obserwuje się również na działkach liczne budki lęgowe, karmniki dla ptaków i hotele dla dzikich pszczół. Jest to dowód na to, że działkowcy dbają o różnorodność biologiczną i stawiają na ekologiczne sposoby uprawy roślin.

Podsumowanie

Przeglądy odbywają się terminowo. Komisje nie napotkały żadnych trudności ze strony zarządów ROD i działkowców. Mimo, iż praca powołanych komisji wymaga dużo wysiłku, to jednak jest wykonywana rzetelnie i z dużą dokładnością. Zarządy ROD współpracują z komisjami i z zaangażowaniem podchodzą do przeglądów. Ogólny stan ogrodów jest dobry i bardzo dobry. Sukcesywnie prowadzone są modernizacje, zgłaszane i prowadzone inwestycje w ogrodach. Nadal ogrody, szczególnie te w mniejszych miejscowościach, mają duże potrzeby inwestycyjne. W ogrodach zauważono znaczną poprawę stanu zagospodarowania, co jest związane z wykorzystywaniem pomocy finansowej Związku i współpracy z władzami miasta. Dla większości działkowców działka to skarbnica plonów w postaci warzyw, owoców i ziół, ale również miejsce odpoczynku. Na wielu działkach zauważa się także proekologiczne podejście do upraw, czego dowodem jest obecność budek lęgowych i hoteli dla pszczół.

 

Prezydium Krajowej Rady

Polskiego Związku Działkowców