GŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Polski Związek Działkowców
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY ZAKĄTEK w Poznaniu
60-434 ul. Polanowska 34

Dane kontaktowe:
tel. 790-228-968 lub 796-402-333 lub Tel. 603-132-021
e –mail: rod-zakatek@o2.pl

Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na Modernizację dróg ogrodowych w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Zakątek w Poznaniu.

SIWZ poprawiona do wysyłki i druku

opis techniczny bez studni retencyjnych załącznik nr 2

Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym Zakątek 2023 drogi pdf