KOMUNIKAT

Uprzejmie prosimy o odbiór naliczeń na 2019 r., w dniach:

4.05.2019 r.(sobota) w Biurze Zarządu

w godzinach 12.00-14.00

5.05.2019 r. (niedziela) na działce nr 118

w godzinach 14.30-16.00

Osoby które, zadeklarowały zgodę na przesyłanie naliczenia drogą mailową, otrzymają naliczenie na podany adres e-mail. Pozostałe osoby, które chciałyby dostać naliczenie za pośrednictwem poczty mailowej a nie złożyły takiej deklaracji proszone są o przesłanie takiej informacji na
rod-zakatek@o2.pl.

Zarząd ROD Zakątek