Zarząd ROD ZAKĄTEK zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

które odbędzie się w dniu 26.04.2017 r.

w ROD im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 506

Początek obrad:

w I terminie godz. 16.30

w II terminie godz. 17.00

 

  1. Zgodnie z § 62 ust.1 Statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie , są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

  2. Zgodnie z § 56 ust. 2 Statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

  3. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

 

W związku z przeprowadzonymi jesienią pomiarami geodezyjnymi, na Zebraniu zostanie poddana pod głosowanie uchwała o aktualizacji planu zagospodarowania Ogrodu. Wykaz pomierzonych powierzchni został dołączony do indywidualnych zaproszeń na Walne Zebranie.