Uprzejmie informujemy, że ze względu na stan epidemii szlaban wewnętrzny zostanie zamknięty dnia 01.05 (sobota), tym samym dopuszcza się dojazd działkowca do użytkowanej działki. Parkowanie pojazdu przy działce nie może blokować przejazdu na głównych alejach biegnących wzdłuż ogrodu (wschodnia, zachodnia oraz środkowa) a także na alejkach je łączących (z przodu i z tyłu ogrodu) – jest to konieczne dla zachowania przejezdności na Ogrodzie.

Jednocześnie przypominamy o zachowaniu ograniczenia prędkości oraz zachowaniu umiaru w ilości dziennych przejazdów (jeden wjazd-jeden wyjazd).