ZARZĄD PRZYPOMINA O PRZESTRZEGANIU REGULAMINU

(ROZDZIAŁ VII, § 68, UST.8)

Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się:

mycia i naprawiania na terenie ROD – także na miejscach postojowych – wszelkich pojazdów mechanicznych.