Najważniejsze w życiu Okręgu wydarzenie, jakim jest odbywający się, co 4 lata, Okręgowy Zjazd Delegatów obradował w minioną sobotę w Poznaniu. Otwarcia obrad dokonał Prezes Okręgu Zdzisław Śliwa, który po wprowadzeniu sztandarów Okręgu PZD i odegraniu Hymnu Państwowego i Hymnu PZD „Zielona Rzeczpospolita” powitał delegatów, gości i członków ustępujących władz Okręgu. Zdzisław Śliwa szczególnie serdecznie powitał Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego. Wśród gości Zjazdu byli m.in. posłowie na Sejm RP Krzysztof Paszyk i Tadeusz Dziuba oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Wiesław Szczepański. Przybyli także samorządowcy z miast, które tworzą dobrą atmosferę dla rozwoju ogrodnictwa działkowego. Następnie wręczono odznaczenia związkowe, medale 120-lecia ogrodnictwa działkowego i podziękowania władzom samorządowym. Odznaką „Za zasługi dla PZD” prezes Związku uhonorował Posła Krzysztofa Paszyka oraz zasłużonych prezesów ROD: Wiktora Ratajczaka z ROD Nowy Młyn i Romana Walorka z ROD Tramwajarz. Medal 120 – lecia PZD został wręczony Panu Wiesławowi Szczepańskiemu. Samorządowcy otrzymali także pisemne podziękowania za wspieranie ogrodów działkowych w swoich miastach.

X Okręgowy Zjazd Delegatów