Uprzejmie informujemy, że liczniki energii będą wymieniane w pierwszej połowie sierpnia. W związku z powyższym prosimy wszystkie osoby, które zgłosiły się do wymiany licznika o wpłatę na konto ROD Zakątek należności za zamówiony licznik (jednofazowy 100 zł, trójfazowy 210 zł),

w terminie do 31.07.2020 r. Prosimy o wpisanie w tytule wpłaty „za licznik energii działka nr….”.

Zarząd ROD Zakątek