Proszę o wypełnienie poniższego formularza dla osób zainteresowanych zabezpieczeniem swoich danych o odczycie na hasło.
Hasło musi zawierać od 5 do 9-ciu znaków oraz zalecamy by składało się z minimum dwóch cyfry lub znaków specjalnych (takich jak ^ % $ @ ….)

TERMIN ! Proszę o wypełnienie formularza do dnia 30.04.2019

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Dla weryfikacji pierwsze 4-ry znaki z dowodu osobistego :

  Numer działki :

  Hasło :


  w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych), od dnia 25 maja 2018 roku mają zastosowanie nowe dyrektywy: – Podając dane wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadań, wynikających z przesłanego przez Państwa zapytania. – Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przysługuje Państwu prawo dostępu do podanych danych osobowych i możliwości ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub wycofania zgody i usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”). – Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji w/w celu lub do czasu cofnięcia zgody. – Informujemy, że administratorem danych osobowych jest ROD Zakątek. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem: zakatek[at]naszedzialki.pl