Dnia 09.04.2021 r. (sobota),
planowane jest włączenie wody miejskiej i wody głębinowej. 

Prosimy o przygotowanie instalacji w obrębie użytkowanych działek (szczególnie montaż liczników oraz zamknięcie zaworów czerpalnych).