Zarząd ROD ZAKĄTEK zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

które odbędzie się w dniu 25.04.2018 r.

w ROD im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,

ul. Dąbrowskiego 506

Początek obrad:

w I terminie godz. 16.30

w II terminie godz. 17.00

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu

w dniu 16.04.2018

w godz. 9 – 10

Biurze ROD

 

  1. Zgodnie z § 62 ust.1 Statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.
  2. Zgodnie z § 56 ust. 2 Statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.
  3. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.