Regulamin wjazdów

REGULAMIN WJAZDÓW   BRAMA WEWNĘTRZNA ZAMKNIĘTA BĘDZIE W OKRESIE OD 15.IV DO 30.IX,  W GODZINACH OD 10.00 DO 20.00. W KAŻDĄ ŚRODĘ BRAMA WEWNĘTRZNA BĘDZIE OTWARTA PRZEZ CAŁY DZIEŃ.   KLUCZAMI DYSPONUJĄ: ZGODNIE Z §135 REGULAMINU ROD OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE  CZŁONKOWIE...