Opłata roczna 2024

 Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy ROD Zakątek  Bank PKO BP 50 1020 4027 0000 1202 1855 6696 w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2024r. W tytule przelewu należy w pierwszej kolejności wpisać NUMER DZIAŁKI oraz OPŁATA ROCZNA. Niedokonanie opłaty w...