Dnia 12.10.2022 r. (środa) od godz. 14.00 na terenie parkingu będą rozdrabniane gałęzie. Gałęzie można zostawiać na znajdującej się tam hałdzie.

Osoby chętne do pomocy przy podawaniu gałęzi do rębaka, prosimy o kontakt sms na nr 603 13 20 21.