W ZWIĄZKU Z AKTUALIZACJĄ PLANU ZAGOSPODAROWANIA OGRODU I ZAKTUALIZOWANYMI POWIERZCHNIAMI UŻYTKOWANYCH DZIAŁEK (ZATWIERDZONYMI PRZEZ WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE), ZARZĄD ROD ZAKĄTEK PRZYGOTOWAŁ ANEKSY DO UMÓW DZIERŻAWY DZIAŁKOWEJ DLA KAŻDEJ DZIAŁKI DLA KTÓREJ ZMIENIŁA SIĘ POWIERZCHNIA UŻYTKOWA. W CELU PODPISANIA ANEKSÓW PROSIMY O ZGŁASZANIE SIĘ NA WYZNACZONE DYŻURY.
NOWY TERMIN DYŻURU:
– 07.11.17 (wtorek) godz.17.30-19.00