Prosimy o przestrzeganie regulaminu korzystania z drogi i NIE PARKOWANIE W ALEJKACH ROD oraz przestrzeganie ograniczenia prędkości.

Parkowanie jest możliwe wyłącznie w zatoczkach alejek, ślepych uliczkach oraz na terenie swojej działki.

Nie przestrzeganie powyższego będzie skutkowało wyłączeniem karty na 1 miesiąc i podłączenie jej po tym czasie za dodatkową opłatą 50zł

Brak reakcji będzie skutkować wyłączeniem pilota do bramy wjazdowej.