ZARZĄD PRZYPOMINA WSZYSTKIM DZIAŁKOWCOM WJEŻDŻAJĄCYM NA TEREN OGRODU, ŻE

 

Pojazdy parkowane na terenie ROD nie mogą blokować przejazdu na drogach wewnętrznych.

 

Pojazdy Szanownych Gości bezwzględnie pozostają na parkingu.