Odpady zielone (trawa, liście, pozostałości roślinne, kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych) wrzucamy do brązowych pojemników „ODPADY ZIELONE”. Zgodnie z aktualnym regulaminem GOAP, ilość odpadów zielonych odbieranych w ramach systemu jest limitowana, w ilości 60 litrów na działkę miesięcznie. Wywóz odpadów zielonych realizowany będzie co 2 tygodnie, zgodnie z określonym limitem.

Do pojemników nie wolno wrzucać gałęzi oraz odpadów w workach!!! Aby uniknąć gałęzi w pojemnikach, raz w miesiącu organizowane będzie rozdrabnianie.