Przypominamy o odbiorze aneksów,

które zostały przygotowane w związku ze zaktualizowaniem planu zagospodarowania ogrodu, a tym samym zaktualizowaniem powierzchni użytkowanych działek (zatwierdzonymi przez walne zebranie sprawozdawcze w 2017 roku).

Osoby, które do tej pory nie odebrały aneksów

prosimy o zgłaszanie się

na wyznaczone dyżury w celu ich podpisania i odbioru.