Informujemy o nowelizacji Regulaminu ROD, która zacznie obowiązywać w swojej zasadniczej części od 1 stycznia 2019 roku: