W dniach 3-4 lipca kontynuowana będzie wymiana liczników energii elektrycznej. Osoby, które nie opłacały wcześniej wymiany, zostaną obciążone kosztami nowego licznika. Koszt usługi wymiany, zgodnie z uchwałą podjętą przez poprzedni Zarząd, pokrywa Ogród.