UWAGA!

DUŻY, ZIELONY KONTENER „KLAPOWY” PRZEZNACZONY JEST TYLKO I WYŁĄCZNIE NA ODPADY ZIELONE. NIESTETY DZIAŁKOWCY POMIMO INFORMACJI UMIESZCZONEJ NA KONTENERZE NIE STOSUJĄ SIĘ DO TEJ WYTYCZNEJ. GOAP KATEGORYCZNIE ODMÓWIŁ ODEBRANIA KONTENERA Z WYMIESZANYMI ODPADAMI, W ZWIĄZKU Z TYM ZARZĄD MUSIAŁ ZLECIĆ ODPŁATNE POSEGREGOWANIE ŚMIECI, KTÓRE ZNAJDOWAŁY SIĘ W TYM POJEMNIKU. PRZYPOMINAMY, ŻE KOSZTY SPOWODOWANE BEZMYŚLNYM GOSPODAROWANIEM ODPADÓW PONOSZONE SĄ PRZEZ WSZYSTKICH DZIAŁKOWCÓW.

APELUJEMY ZATEM O PRZESTRZEGANIE ZASAD SEGREGACJI I ZWRACANIE UWAGI NA OZNACZENIA POJEMNIKÓW!

OPŁATA ZA ŚMIECI NIESEGREGOWANE ZGODNIE Z UCHWAŁĄ GOAP WYNOSI 204 ZŁ/DZIAŁKĘ. DLA PRZYPOMNIENIA – OBECNIE, ZA SEGREGOWANE ODPADY PŁACIMY 96 ZŁ/DZIAŁKĘ.