W nawiązaniu do komunikatu Krajowej Rady PZD  oraz uchwały KR PZD 295/2020, przypominamy o sposobach kontaktu z Zarządem ROD Zakątek:

> mailem na adres 
rod-zakatek@o2.pl

> pisemnie do srebrnej skrzynki wiszącej na tablicy ogłoszeń „korespondencja z zarządem”

> pocztą na adres:  ROD Zakątek, ul. Polanowska 34, 60-434 Poznań

> telefonicznie (603 13 20 21 – prezes, we wtorki w godz. 15.00 – 16.00 oraz soboty w godz. 11.00 – 12.00 ) 

W przypadku konieczności załatwienia sprawy osobiście,  zostanie ustalony indywidualny termin spotkania.

Komunikat KZ PZD w sprawie zasad funkcjonowania biur jednostek PZD
http://pzd.pl/artykuly/24668/188/Komunikat-Krajowego-Zarzadu-PZD-w-sprawie-zasad-funkcjonowania-biur-jednostek-PZD.html
Uchwała nr 295/2020 KZ PZD w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur w związku z obowiązującymi restrykcjami wynikającymi ze stanu epidemii
http://www.poznan.pzd.pl/edc_media/Page/Onasmain/TinyFiles/Uchwala-295-covid.pdf