Konkurs jubileuszowy „PZD – historia i wspomnienia” – 05.08.2016

Zgłoś się do otwartego konkursu Prezydium KR PZD z okazji 35-lecia PZD „PZD – historia i wspomnienia”. Wspólnie upamiętnijmy historię 35 lat istnienia PZD, tworząc książkę o tym pięknym okresie działalności Związku. Zgłoszenia można przesyłać do 31 października br. Na laureatów konkursu czekają cenne nagrody!

Kto może wziąć udział?

Udział w konkursie może wziąć każdy działacz i działkowiec, który jest członkiem PZD i nadeśle do Krajowej Rady PZD własny materiał na jeden ze wskazanych w konkursie tematów.

Co należy zrobić?

Wybierz jeden z pięciu tematów konkursowych i prześlij pisemną prace wraz z materiałami archiwalnymi. Tematy do wyboru:

  • Praca i służba w PZD. Wspomnienia i historie osobiste działaczy związane z działalnością PZD pokazujące ich osobiste zaangażowanie i wysiłek, który przyczynił się do rozwoju Związku.
  • Ocalić od zapomnienia. Materiały archiwalne będące w posiadaniu uczestnika konkursu wraz z ich opisem lub relacją z danego wydarzenia, którego dotyczą materiały oraz wyjaśnieniem ich znaczenia dla historii PZD. Wskazane jest, by wśród materiałów znalazły się zdjęcia, dokumenty, pamiątki archiwalne lub inne rzeczy o znaczeniu historycznym.
  • Jak PZD przyczynił się do rozwoju mojego ogrodu. Informacje i relacje obrazujące wpływ działalności PZD na konkretny ogród działkowy. Co udało się zyskać, lub ochronić przed zniszczeniem, dzięki obecności w strukturach Związku. W temacie tym mogą pojawić się relacje wraz ze zdjęciami obrazującymi zmiany zachodzące w ROD na przestrzeni lat.
  • Szczególne chwile. Najważniejsze dla uczestnika konkursu wydarzenia związane z działalnością PZD.
  • Za co jestem wdzięczny PZD. Osobiste korzyści płynące z przynależenia do Związku, a także pozytywy wynikające z działania w strukturach. Jak obecność w PZD wpłynęła na mnie, na mój ogród (np. jeśli ogród istniał jeszcze przed powstaniem PZD, to jak wpłynęła działalność Związku na ten ogród).

Jak powinna wyglądać Twoja praca?

Objętość pracy nie powinna przekraczać 10 standardowych stron maszynopisu o formacie A4 (ok. 1800 znaków). Materiały archiwalne, o dużej wartości sentymentalnej i historycznej muszą być nadesłane w oryginałach, a nie kopiach (po zakończeniu konkursu oryginały zostaną zwrócone ich właścicielom). Do pracy konkursowej należy dołączyć formularz konkursowy, w którym znajdują się informacje szczegółowe odnoście nadsyłanych prac oraz materiałów, w tym adres, na który organizator konkursu ma odesłać przekazane rzeczy.

Co jest oceniane?

Oceny prac i ustalenie miejsca w konkursie dokona specjalnie w tym celu powołana przez Prezydium KR PZD Komisja Konkursowa. Pod uwagę zostanie wzięta zawartość merytoryczna i historyczna nadesłanych prac, a także estetyka i wygląd, oryginalne ujęcie tematu, zrozumiały język przekazu, przejrzystość pracy i jej wartość informacyjna.

Nagrody

Na wszystkich uczestników konkursu czekają dyplomy i pamiątkowe upominki oraz wydawnictwa związkowe. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne:

  • I miejsce  – 5 tys. zł
  • II miejsce – 4 tys. zł
  • III miejsce – 3 tys. zł
  • Wyróżnienia – 1 tys. zł

Co więcej, najlepsze prace będą opublikowane w formie jubileuszowej książki, a także na łamach mediów związkowych.

Pamiętaj! Termin nadsyłania prac mija 31 października! Dlatego nie czekaj i zgłoś się już teraz. Wspólnie utrwalmy najpiękniejsze wspomnienia związane z działalnością Polskiego Związku Działkowców!