W sprawie kart do szlabanu wewnętrznego prosimy o kontakt z panem Marcinem Wojciechowskim tel. 535524337

Przypominamy:

  • stare karty do szlabanu zachowują ważność
  • koszt nowej karty wynosi 20zł płatne przelewem na konto Ogrodu
  • na działkę można mieć maksymalnie jedną kartę
  • karta ma dwa impulsy dziennie (jeden wjazd i wyjazd), które nie przechodzą na kolejne dni
  • środa pozostaje dniem „gospodarczym”, szlaban jest otwarty cały dzień

Parkowanie możliwe jest na własnej działce, w zatoczkach alejek oraz ślepych uliczkach. Niestosowanie się do regulaminu skutkować będzie blokadą karty.