Przekazujemy informacje od Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu.

Prośba do Mieszkańców o niewyrzucanie żywności w miejscach, które są dostępne dla dzików. To zachęca je do odwiedzania naszych osiedli.
Dzikich zwierząt nie należy:
dokarmiać, dotykać, drażnić, płoszyć, szczuć psem.
Pamiętaj, aby:
nie wyrzucać żywności, zabezpieczyć odpadki, nie zbliżać się do dzikich zwierząt.
W razie zauważenia dzikiego zwierzęcia powiadomić Straż Miejską (tel. 986) żądając przyjazdu patrolu.
W Poznaniu nie ma zagrożenia wścieklizną, od 7 lat nie odnotowano żadnego wystąpienia wścieklizny u zwierząt dzikich i domowych – dane Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu.