Dyżury członka zarządu odbędą się w dniach:
06.07; 18.07; 08.08; 22.08; 05.09 w godz. 17:00-18:00
w budynku biura ROD Zakątek.