Wymagane dokumenty
Jesteś zarządcą lub właścicielem nieruchomości?
Od 1 lipca masz obowiązek informowania o źródłach ogrzewania budynku do
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Obowiązkowi zgłoszenia podlegają domy mieszkalne, budynki użyteczności
publicznej i lokale usługowe, w tym małe lokalne ciepłownie czy małe zakłady
produkcyjne, których nominalna moc cieplna wykorzystywanego źródła spalania
paliw nie przekracza 1MW. Należy również zgłosić ogrzewanie w altanie ROD.
Do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków należy zgłosić każde źródło ciepła,
czyli kocioł grzewczy, piec kaflowy, kuchnię węglową, piec wolnostojący, kominek
gazowy, pompy ciepła, sieć ciepłowniczą, kolektory słoneczne, ogrzewanie
elektryczne lub gazowe.
Deklarację możesz pobrać na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w
zakładce Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków lub w Dziale Obsługi Klienta
Poznańskiego Centrum Świadczeń.
Miejsce złożenia dokumentów
(Deklaracje należy złożyć w urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynku.)
Poznańskie Centrum Świadczeń w Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 1.
Wybierz odpowiednią dla Ciebie formę złożenia wniosku:
– za pośrednictwem strony internetowej http://www.zone.gov.pl/
– za pośrednictwem placówki pocztowej
– osobiście – poprzez złożenie wniosku w siedzibie Poznańskiego Centrum
Świadczeń
– za pośrednictwem platformy Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
Nie chcesz czekać w kolejce – umów się na wizytę. Możesz to zrobić:
– przez stronę internetową Poznańskiego Centrum Świadczeń, poprzez
zakładkę: „umów się na wizytę”
– dzwoniąc do POZnan* Kontakt pod numer 61 646 33 44

Termin i sposób załatwienia
Właściciel/zarządca ma obowiązek złożenia deklaracji w okresie:
– 12 miesięcy w przypadku zgłoszenia istniejącego już źródła ciepła oraz
– 14 dni od pierwszego uruchomienia w przypadku nowego źródła ciepła lub
spalania paliw