W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia stanu epidemii, Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 60/2020 z dn. 26 marca 2020 r. wprowadzającą ograniczenia w sposobie funkcjonowania ROD, w ten sposób, że w okresie od dnia 25.03. 2020 r. do dnia 11.04.2020 r.:

> na działce może przebywać wyłącznie działkowiec i jego rodzina: małżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo itp.

> nie można korzystać z terenów wspólnych ROD np. placów zabaw, siłowni plenerowych.

Nie dotyczy to korzystania z alei ogrodowych w celu dotarcia do działki.

> w ROD, w których pozwala na to stan infrastruktury, w szczególności szerokość alejek, zarząd ROD może podjąć decyzję o umożliwieniu działkowcom docierania do działek bezpośrednio pojazdem mechanicznym.