Zapoznajmy się z apelem w sprawie przestrzegania zasad i obostrzeń w ROD w czasie trzeciej fali pandemii.

Szczegóły tutaj