Otwieranie bramy wjazdowej

Bramę wjazdową na teren Ogrodu można otworzyć: – nowym pilotem – dzwoniąc pod nr 698282048 (z numeru zgłoszonego wcześniej do Zarządu i zarejestrowanego w systemie w celu otwierania bramy).