Parkowanie na terenie ROD Zakątek

Prosimy o przestrzeganie regulaminu korzystania z drogi i NIE PARKOWANIE W ALEJKACH ROD oraz przestrzeganie ograniczenia prędkości. Parkowanie jest możliwe wyłącznie w zatoczkach alejek, ślepych uliczkach oraz na terenie swojej działki. Nie przestrzeganie powyższego...